Kontaktinformasjon
Sunnfjord Museum
Movika, 6819 Førde

Tlf (+47) 57 72 12 20
Mob (+47) 905 47 124

sum@misf.museum.no

"..Museet er et idyllisk og interessant sted å ta en pause underveis" VG 25.07.07


"..Et hyggelig friluftmuseum med flinke omvisere og interessante temautstillinger." VG 01.07.12
 
SUNNFJORD MUSEUM. Kulturhistorisk museum. Friluftsmuseum

Om museet | Opningstider | Billettprisar | Butikk | Tilsette | Kontakt oss

Sunnfjord Museum tilbyr guiding og formidling, skiftande utstillingar og arrangement, urtehage og museumsbutikk, og leiger ut hus og lokale til møteverksemd og fest. Museet ligg ved Movatnet like aust for Førde sentrum og er ope heile året, med størst aktivitet i friluftsmuseet i sommarsesongen. 

Skuleklassar og barnehagar kan melde seg på ulike formidlings- og aktivitetsopplegg. Og vi tilpassar program og opplegg til grupper etter emne og ønske og i ulike språk.

Ta kontakt med oss dersom du er på leit etter lokale til møte, festar og ulike familiearrangement. Vi tilbyr utleige av hus med hyggeleg og historisk atmosfære.

 

bilde
Foto: Sunnfjord Museum

Sunnfjord Museum har eit vakkert uteområde med koselege sitjeplassar ved Movatnet og mellom husa i tunet. Ein kan tinge grill om ønskeleg. Museet er også utgangspunkt for turstiane Mostien og Dyreløypa. Deler av dei merka stiane følgjer Den Trondhjemske Postvei, og fleire informasjonstavler langs rutene fortel om den lokale natur- og kulturhistoria.

Sunnfjord Museum har samlingar som speglar dagleglivet til folk flest i Sunnfjord og bygningar som syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museet er tillagt samordnings- og rådgjevingsansvar for handverk, handlingsboren kunnskap og immateriell kultur i fylket.


Velkomen til Sunnfjord Museum – anten du er på jakt etter kunnskap, eller berre treng ei avslappa stund i det vakre uteområdet vårt. 

 AKTIVITETSKALENDAR 2015

2015

 
JUBILEUMSUTSTILLING
KLE SKAPAR FOLK 
Drakt som nasjonal og lokal forteljar 

Kle skapar folk

JANUAR

 
TORSDAG på SUNNFJORD MUSEUM
15. januar, klokka 19.00 i utstillingssalen

LOKAL BUNADSPRODUKSJON OG GLOBALISERING

 

FEBRUAR

 
Tirsdag 17. og onsdag 18. februar 2015 
klokka: 11.00 - 14.30
 

MARS

 
TORSDAG på SUNNFJORD MUSEUM
19. mars 2015, kl 19.00 - 21.00
Tema: EKTESKAPSINNGÅING I SUNNFJORD PÅ 1700-TALET 
Kåseri med Yngve Nedrebø 
 
FEBRUAR
- JUNI
 
"EIN SKULEDAG I GAMLE DAGAR"
Tilbod til barnehagar og - skular på barne- og mellomsteget 
Ring for avtale.
 skule
   

 

bildebildebildebildebilde

 Copyright © Sunnfjord Museum • Alt innhald er opphavsrettsleg beskytta