Kontaktinformasjon
Sunnfjord Museum
Movika, 6819 Førde

Tlf (+47) 57 72 12 20
Mob (+47) 905 47 124

sum@misf.museum.no

"..Museet er et idyllisk og interessant sted å ta en pause underveis" VG 25.07.07


"..Et hyggelig friluftmuseum med flinke omvisere og interessante temautstillinger." VG 01.07.12
 
SUNNFJORD MUSEUM

Om museet | Opningstider | Billettprisar | Butikk | Tilsette | Kontakt oss 

 
Sunnfjord Museum er ein avdeling av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og regionmuseum for alle kommunane i indre Sunnfjord.

Museet ligg i Movika like aust for Førde sentrum. På museet finn du ei friluftsavdeling, der hovuddelen syner korleis livet var på ein gard og ein husmannsplass i Sunnfjord kring midten av 1800-talet.

Dei 30 bygningane kjem alle frå bygdene i indre Sunnfjord, og syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museumsområdet er ein gammal husmannsplass og ligg vakkert til ned mot Movatnet.

 

bilde
Foto: Sunnfjord Museum

 AKTIVITETSKALENAR SOMMAR og HAUST 2014

JUNI - DESEMBER

Jubileumsutstilling 1814 – 2014
 
KLE SKAPAR FOLK
 
Drakt som nasjonal og lokal forteljar
Opning 13. Juni, kl 18.00

 

LES MEIR HER...

                  

JUNI

 

Sundag, 22. juni, kl. 14.00

JONSOKFEIRING I MOVIKA

Jonsokbryllaup - brurefølgje med spelemenn

Dans – Bål på vatnet
Sal av kaker og kaffi
Tende grillar til eige bruk
Fargerike farkostar i TA SJANSEN
Utstillinga KLE SKAPAR FOLK

 

 

JULI

 

Sundag, 6. juli

KONSERT FOLKEMUSIKKFESTIVAL

Duoen Sudan Dudan

 
 

Sundag, 27. juli

OLSOKGUDSTENESTE

 

 

SEPTEMBER

6.- 7. september
HANDVERK - og HUSFLIDSMESSE 2014
  • Utstilling og sal av handverksprodukt
  • Kring 30 utstillarar
  • "Kle skapar folk" - jubileumsutstilling open for alle
  • Aktivitetar for barn: krosstingbroderi, stylter, ringspel, hesteskokasting, kubbespel i tunet ++
  • Urtehagen med omvisning (søndag)
  • Not- og samkomelaget syner notkast etter aure (søndag)
  • kafè i med god, heimelaga mat begge dagane

Velkomne i Movika! LES MEIR HER...

 
 
Torsdag, 11. september
TORSDAG PÅ MUSEET
Foredrag med Sonja Berlin "TRÅDAR FRÅ FOLKEVANDRINGSTIDA"
Sonja Berlin er her for å gje oss eit levande innblikk i teknikkar innan brikkevev som
også har vore i bruk i vår region, før ho fredag, laurdag og sundag  held kurs for
medlemmer  i Husflidslaget. 
 

Fredag, 12. - sundag, 14. september

BRIKKEVEVKURS

 
 
OKTOBER

Tirsdag, 7.oktober og torsdag, 9.oktober

KORTREIST HAUSTFERIE

kl. 10.00 - 14.00 begge dagar

Aktivitetar for born, unge og vaksne både i tunet og i husa.

 

 

NOVEMBER og

DESEMBER

JUL i MOVIKA

Det blir jul...igjen :)

Kontakt oss for nærmare avtale.

 

 

Velkomen til Sunnfjord Museum – anten du er på jakt etter kunnskap, eller berre treng ei avslappa stund i det vakre uteområdet vårt.

 

bildebildebildebildebilde

 Copyright © Sunnfjord Museum • Alt innhald er opphavsrettsleg beskytta