Kontaktinformasjon
Sunnfjord Museum
Movika, 6819 Førde

Tlf (+47) 57 72 12 20
Mob (+47) 905 47 124

sum@misf.museum.no

"..Museet er et idyllisk og interessant sted å ta en pause underveis" VG 25.07.07


"..Et hyggelig friluftmuseum med flinke omvisere og interessante temautstillinger." VG 01.07.12
 
SUNNFJORD MUSEUM

Om museet | Opningstider | Billettprisar | Butikk | Tilsette | Kontakt oss 

 

Sunnfjord Museum er ein avdeling av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og regionmuseum for alle kommunane i indre Sunnfjord.

Museet ligg i Movika like aust for Førde sentrum. På museet finn du ei friluftsavdeling, der hovuddelen syner korleis livet var på ein gard og ein husmannsplass i Sunnfjord kring midten av 1800-talet.

Dei 30 bygningane kjem alle frå bygdene i indre Sunnfjord, og syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. 

 

bilde
Foto: Oddleiv Apneset

 

Museumsområdet er ein gammal husmannsplass og ligg vakkert til ned mot Movatnet.

Velkomen til Sunnfjord Museum – anten du er på jakt etter kunnskap, eller berre treng ei avslappa stund i det vakre uteområdet vårt.

 

bildebildebildebildebilde

 Copyright © Sunnfjord Museum • Alt innhald er opphavsrettsleg beskytta