Kontaktinformasjon
Sunnfjord Museum
Movika, 6819 Førde

Tlf (+47) 57 72 12 20
Mob (+47) 905 47 124

sum@misf.museum.no

"..Museet er et idyllisk og interessant sted å ta en pause underveis" VG 25.07.07


"..Et hyggelig friluftmuseum med flinke omvisere og interessante temautstillinger." VG 01.07.12
 
SUNNFJORD MUSEUM

Om museet | Opningstider | Billettprisar | Butikk | Tilsette | Kontakt oss 

 
Sunnfjord Museum er ein avdeling av Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane og regionmuseum for alle kommunane i indre Sunnfjord.

Museet ligg i Movika like aust for Førde sentrum. På museet finn du ei friluftsavdeling, der hovuddelen syner korleis livet var på ein gard og ein husmannsplass i Sunnfjord kring midten av 1800-talet.

Dei 30 bygningane kjem alle frå bygdene i indre Sunnfjord, og syner eit tidsspenn i byggeskikk frå 1500 til kring 1900. Museumsområdet er ein gammal husmannsplass og ligg vakkert til ned mot Movatnet.

 

bilde
Foto: Sunnfjord Museum

 AKTIVITETSKALENDAR HAUST og VINTER 2014

JUNI - DESEMBER

Jubileumsutstilling 1814 – 2014
 
KLE SKAPAR FOLK
 
Drakt som nasjonal og lokal forteljar
Opning 13. Juni, kl 18.00

 

LES MEIR HER...

                  

OKTOBER
Tirsdag, 7.oktober og torsdag, 9.oktober
KORTREIST HAUSTFERIE
kl. 11.00 - 14.30 begge dagar
Aktivitetar for born, unge og vaksne både i tunet og i husa.

 

 bogeskyting

OKTOBER - DESEMBER

"EIN SKULEDAG I GAMLE DAGAR"
Tilbod til barnehagar og - skular på barne- og mellomsteget 
 skule

NOVEMBER og

DESEMBER

JUL i MOVIKA
Det blir jul...igjen :)
Kontakt oss for nærmare avtale.
 

DESEMBER

JUL i SUNNFJORD 2014
til sals i butikkene...også i museumsbutikken. 
Ope: mandag - fredag 10-15.00 eller etter avtale.
Kontakt oss om du ønskjer Jul i Sunnfjord tilsendt:
57 72 12 20 eller sum@misf.museum.no
  

 

Velkomen til Sunnfjord Museum – anten du er på jakt etter kunnskap, eller berre treng ei avslappa stund i det vakre uteområdet vårt.

 

bildebildebildebildebilde

 Copyright © Sunnfjord Museum • Alt innhald er opphavsrettsleg beskytta