September:
7 og 8 september: Handverk- og husflidsmesse 2019 med Midtre Sunnfjord Husflidslag
22 september: Handarbeidskafè med Birger Berge
29 september: Utstillingsopning "Sjå, eg kjem snart! Bilete frå Bedehusland"
Utstilling: "Sjå, eg kjem snart! Bilete frå Bedehusland"


Oktober:
7 og 8 oktober: Haustferiedagar på Sunnfjord Museum!
17. oktober: Museumskveld med Erlend Berge og "Sjå, eg kjem snart! Bilete frå Bedehusland"
24. oktober: Medlemsmøte med Midtre Sunnfjord Husflidslag
27. oktober: Sundagsope museum med folketru som tema
Utstilling: "Sjå, eg kjem snart! Bilete frå Bedehusland"

November:
17. november. Museumskveld med Fortidsminneforeninga.
24. november: Opning av pepperkakebygda!
Utstilling: "Sjå, eg kjem snart! Bilete frå Bedehusland"
Utstilling: Pepperkakebygda. Desember:
1. desember: Sundagsope pepperkakebygd
8. desember: Sundagsope pepperkakebygd
15. desember: Sundagsope pepperkakebygd
Utstilling: Pepperkakebygda