Museum + skule = sunt og sant!

Dette vart mellom anna konklusjonen etter eit treårig samarbeidsprosjekt mellom museet og ein lokal 7. klasse der målet var å setje lys på museum som ressurs for skuleverket. Vi trur at gjennom å bruke fleire sansar og praktisk arbeid vil teoretisk læring få djupare tverrfagleg forankring og personleg uttrykk.
Vi tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn, og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre. Opplegga er tilpassa klassetrinnet og har forankring til læreplanmål. Opplegga kan og kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre.  
 

skuletilbod

 

Tilbod for hausten 2019 vert sendt ut i august!