Museum + skule = sunt og sant!

Vi på Sunnfjord Museum ynskjer barnehagar og skuleklassar velkomen til lærerike, meinigsfylte og kjekke opplevingar hos oss.
Vi tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn, og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre. Opplegga kan og kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre. Ved påmelding sender vi ut meir praktisk informasjon og program for dagen.
Tilboda er gratis.

 

Formidlingstilbod hausten 2021

Stølsdrift

5. - 7. klasse. Veke 34-35.
I dette tilbodet får borna eit innblikk i stølsdrift slik ho ville sjå ut frå ca. 1880-åra og framover. Kva arbeidsoppgåver hadde ein og korleis var livet på stølen? Vi går delar av Mostien opp til museumsstølen, og etterpå går vi til museumstunet der elevane får prøve seg på ulike aktivitetar som å bære vatn med vassele, kverne korn, sette saman mjølkeseperator og løyse rebus.

"Elevane hadde ein fin dag med
variert opplegg og god oppføljing.
Anbefalar dette undervisningsopplegget
på det sterkaste."
(Lærar, 6. klasse)

 

""En stilling som fotograf." Samlinga etter sunnfjordfotografen Olai Fauske"

1. juli opnar vi ei stor utstilling om den kjende sunnfjordfotografen Olai Fauske. Utstillinga vil vere open for skuleklassar frå veke 33 til slutten av oktober. I utstillinga presenterer vi ulike fotografiske sjangrar, Fauske sitt liv og virke, og ser på fotografiet si historie.
I formidlingstilbodet vil det alltid inngå ei omvising i utstillinga, som er tilpassa alderstrinnet. I tillegg kan klassane/gruppa melde seg på eit verkstadtilbod der elevane skal løyse oppgåver og vise kreativitet.


Verkstadtilbod

Kamerajakt
Borna brukar kamera som eit morosamt og nyttig verktøy, og blir bevisste på sitt eige bildespråk. (NB! Elevane/skulen må sjølv sørge for kamera!) 
Les meir her: https://drive.google.com/file/d/1HfgdfQmVrqBK9WEy0AUO_iwZzz_Okmdx/view?usp=sharing

Solbilete
Vi tryllar fram bilete ved hjelp av sol, vatn og eit magisk papir!
Les meir her: https://drive.google.com/file/d/1cQ6xEFPOYDMx7GICumhLo7qITynxOOtQ/view?usp=sharing

Bildelotto
Gå på oppdaging i utstillinga og sjå detaljane i bileta. Elevane får utdelt sett med bilete og brett, og skal gå rundt i utstillinga for å finne dei forskjellige utsnitta. Dette er ein fin måte å lære seg å sjå detaljar, og konsentrere seg om å sjå!

Lag din eigen Thaumatrop
Ein thaumatrope er eit optisk leiketøy som var populært på 1800-tallet, før fotografiet vart oppfunne. Sjå bileta smelte saman når vi snurrar på pinnen!
Les meir her: https://drive.google.com/file/d/1nFJ77Ck7FTVjGnVDsx_LTi0HO7FCZYBd/view?usp=sharing

 

Jul i gamle dagar

Skule og barnehage. Veke 49-51.
Opplev god gammaldags julestemning hos oss. Vi fortel om gamle tradisjonar kring jula, vandrar i tunet, ordnar til juleverkstad og avsluttar med å gå rundt juletreet. Saman skal vi mellom anna sjå korleis folk førebudde seg til jul, kva dei pynta juletreet med og kvifor vi sender julekort. I verkstaden kan elevane få lage julepynt og julekort, kanskje også ei julegåve?

 

Pepperkakebygda mi 2021

Alle. Veke 48-51.
Vi inviterer alle barnehagar og skuleklassar til å lage pepperkakehus til pepperkakebygda vår. Kanskje bygda treng ein skule i målestokk eller eit slott?  Bygda treng og folk og dyr som kan bu der, eller kanskje hjarte og stjerner som heng i taket? Her kan de lage kva enn de ynskjer! Vi opnar for innlevering av pepperkakehus og figurar i veke 47. Pepperkakebygda opnar helga 27.-28. november.

 

Skreddersydde tilbod

Skule, barnehage, VGS og vaksenopplæring. Heile året!
Kunne du tenkt deg ein tur til museet med ei gruppe frå barnehagen, skulen eller videregåande, men er usikker på kva opplegg som passar? Vi skreddersyr formidlingsopplegg tilpassa ynskje, tema og aldersgruppe.


Andre tilbod du kan tinge er til dømes:

- Sjukdom før koronaviruset. (Passar ungdomstrinna og VGS.) 
Våren 2020 vart prega av Covid-19, karantene, heimeskule, kohorter, heimekontor, avstand og smittevernråd. Visste du at karantene var ein metode brukt allereie på 1300-talet for å hindre smitte? De får høyre om sjukdomar før koronaviruset. Korleis behandla og handterte ein desse, og korleis var det med på å endre samfunnet?

- Ein skuledag i gamledagar.

- Korndyrking og matproduksjon på 1800-talet.

- Barndom på 1800-talet.

 

Samlingane våre er alltid tilgjengelege på nett!

Besøk https://digitaltmuseum.no/owners/SUM og sjå alt det fine, spennande og rare vi har i magasina våre!

 

Eigenaktivitet i tunet 

Formidlingstilboda våre kan fint kombinerast med aktivitetar i tunet og med turstiane våre – Dyreløypa og Mostien. Dyreløypa vert opna april/mai og tatt ned igjen i oktober, Mostien er open heile året. Vi har uteleikar og rebusar i tunet som kan brukast saman med formidlingsopplegg eller anna besøk på museet.
Uteområda i friluftmuseet skapar og ei fin ramme kring besøket. Kva med å ta matpausen ute i det fri? Eller legge klasseavslutninga til museet?

 

Til læraren

Ved påmelding sender vi ut meir informasjon og program for dagen.
Alle grupper som deltek på opplegga må ha med seg ein eller fleire vaksne, og det er læraren som har ansvar for gruppa.
Vi ynskjer å gje borna gode opplevingar, og det er bra å vere førebudd. Snakk med borna før besøket. Kva er eit museum, korleis oppfører vi oss, og kva skal gå føre seg under besøket?
I mange av opplegga er vi ute og inne i kalde hus, så det er viktig at borna er godt kledde!
Meld frå i god tid om de har særskilde behov.

Vel møtt! - Vi gler oss til å sjå dykk. 

 

 

skuletilbod