Museum + skule = sunt og sant!

Dette vart mellom anna konklusjonen etter eit treårig samarbeidsprosjekt mellom museet og ein lokal 7. klasse der målet var å setje lys på museum som ressurs for skuleverket. Vi trur at gjennom å bruke fleire sansar og praktisk arbeid vil teoretisk læring få djupare tverrfagleg forankring og personleg uttrykk.
Vi tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn, og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre. Opplegga er tilpassa klassetrinnet og har forankring til læreplanmål. Opplegga kan og kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre.  
 

skuletilbod

 

Tilbod for våren 2019
 

Ein skuledag i gamle dagar

1.- 4. klasse.
Veke 17-24 (tysdag til fredag)

Saman slår vi på tidsreisebrytaren og dreg ca. 100 år tilbake i tid for å sjå på korleis det var å vere barn, og gå på skulen i denne tida. Elevane besøker skulen kor dei får prøve skifertavle, griffel, og handskrift med penn og blekk. Når læraren takkar for i dag er det tid for friminutt og leik ute i tunet.
Opplegget, inkl. friminutt og leik, tek ca. 1,5 time. Maks 30 elevar.

 

Tid og overtru
5.- 10. klasse.
Veke 17-24 (tysdag til fredag)

Var det bare kvardagar i gamle dagar, eller hadde dei festar og feiringar? Saman undersøker vi kvardagar, merkedagar og feiringar ved å sjå på primstava og dei ulike teikna vi finn på den. Nokon dagar fekk ein ikkje arbeide og andre dagar var det heilt spesielle ting ein skulle gjer. Korleis ville din primstav sjå ut? Vi tek ei runde i tunet for å sjå korleis dagane kunne sjå ut.
Opplegget tek ca. 1,5 time og blir tilpassa aldersgruppa. Maks 30 elevar.


 

Pris for begge opplegga: 30 kr. per elev. Lærar er gratis. 

 

Kontakt formidlar Thea Rønning Bergsagel for spørsmål eller tinging av opplegg.
Telefon: 917 67 452 eller epost: thea.bergsagel@misf.museum.no