Museum + skule = sunt og sant!

Vi trur at gjennom å bruke fleire sansar og praktisk arbeid vil teoretisk læring få djupare tverrfagleg forankring og personleg uttrykk. 
Sunnfjord Museum tek imot skuleklassar og barnehagar på alle trinn og tilbyr ulike opplegg i tilknyting til bygningane i friluftsmuseet og dei skiftande utstillingane våre. Opplegga er tilpassa klassetrinnet og har forankring til læreplanmål. Opplegga kan òg kombinerast med aktivitetar i tunet og turstiane våre. Sjå meir under «Aktivitetar og turtilbod».

Som i fjor vil vi også i år lage ei peperkakebygd som skal utstillast i utstillingssalen. Til dette ynskjer vi å invitere barnehagar og skuleklassar til å levere inn bidrag. Les meir under "Pepperkakebygda mi"

 

Tilbod for hausten 2018


  •  DKS: "Tidskapselen"

Dette er eit formidlingstilbod til alle 9. klassingar i fylket, der kvar skule får sitt museum dei skal besøke.
Tidsperiode: September-oktober 2018.

Målet er mellom anna at elevane skal bli kjende med kulturarv og museumsarbeid, og museet i sitt eige nærmiljø.
I tillegg skal vi sjå på korleis kulturarv er med å gje grunnlag for identitet og forståelse for eigne tradisjonar som noko verdifult. Identitetsomgrepet blir diskutert vidare i undertemaet "identitet i fortid, notid og framtid" der vi mellom anna ynskjer å gje elevane eit historisk tilbakeblikk på korleis identitetsomgrepet har endra seg gjennom dei siste 200 åra, og der vi vil gje eit bilete av kva grad unge på slutten av 1800-talet kunne forme sin eigen identitet. Kva er identitet og kva spelar inn i forming av den? Kva fridom hadde ein på slutten av 1800-talet til å forme sin eigen identitet?

Detaljert informasjon om dato for besøk etc. finn de i turnéplanen som er klar til 1. august.
Sjå elles www.skulesekken.no for meir informasjon.


  • Jul i gamle dagar

Kom og opplev den gode gammaldagse julestemninga her hos oss! Vi håpar på eit snødekt museumstun der vi kan leite etter spor etter nissen. Vi byr mellom anna på juleforteljingar, gange rundt treet, juleverkstad og utstillinga "Peparkakebygda mi". 
Tidsperiode: Veke 48, 49 og 50. Maks 30 elevar.

 


  • Aktivitetar og turtilbod

Friluftsmuseet skapar ei vakker ramme omkring ulike aktivitetar og leik på eige initiativ! Vi kan sette ut utespel og aktivitetar som stylter, hoppetau, hestesko-kastingsutstyr, ringspel m.m. til låns. Materiell til rebusløp og skattejakt får ein i resepsjonen. Kva med å ta matpausen ute i friluft? Grillane er disponible for dei som vil ta med kol og tennveske til eige bruk.

DYRELØYPA (april til oktober) er ei natur- og kulturhistorisk vandrerute med representative hus og kulturlandskap for Indre Sunnfjord. Løypa går mellom Mostien og museet. I løypa vert ein kjend med den lokale faunaen ved hjelp av informasjonstavlar som er utforma på fleire språk og med tanke på born av ulik alder. Den inneheld elles dyrefigurar, dyrelydar, og utstoppa dyr.

MOSTIEN er ei vandring i natur og kultur. Turen går i lett kupert terreng mot Huldefossen. Undervegs fortel museumsbygningar og informasjonstavler om både tradisjonell og moderne utnytting av naturressursane (stølsdrift, sagbruk, vegetasjon, jakt og fangst). Stien er merka med treskilt. Turen kan lett gjerast lang eller kort etter ynskje.

        skuletilbod


  • "​​​​​​​Pepperkakebygda mi"

Vi vil invitere både barnehagar og skuleklassar til å levere inn bidrag til årets pepperkakebygd som opnar laurdag 24. november!
Vi ynskjer at store og små lagar og dekorerer pepperkakebygg som er inspirert av bygda eller nærområdet dykkar. Kan de sjå føre dykk Mjølkerampen på Sande, "Skywalken" i Førde, skulen eller barnehagen dykkar som pepperkakehus?
Vi set pris på alle bidrag og gler oss til å vise fram alt det kreative born og unge har laga! Så bli med,og vis krikar og krokar av Sunnfjord i pepperkakedeig!

For påmelding, send ein e-post til sum@misf.museum.no. Merk e-posten med "Peperkakebygda mi".
Bidraga må leverast på museet mellom tysdag 13. og onsdag 21. november.

 


Kontakt formidlingsleiar Nina Renate Brendsdal ved tinging av opplegg og dersom du har spørsmål.
E-post: nina.brendsdal@misf.museum.no eller t
lf: 41 42 19 59
 

Velkommen til kjekke og lærerike opplevingar på Sunnfjord Museum!